Bilimsel Yayınlar

1. Evaluation of Vitamin B12 Levels of Diabetes Mellitus Patients Applying to the Family Medicine Outpatient Clinic / Meral G. Polat Ö. Öndeş D. B. International Aegean Scientific Research Symposium 2021 – 25-26 Dec 2021 Turkey “E-Oral” presentation

2. Self-use/abuse of analgesic in primary care patients in the Southeastern Anatolia Region / Meral G. İstanbul YYU Balcan Academy of Forensic Sciences (International) – 24-26 Sep 2021 İstanbul/Turkey “E-Oral” presentation

3. Examination of the demographic characteristics and symptomatology of married individuals diagnosed with somatization who applied to the 1st step outpatient clinic in the Covid 19 Pandemic. / Polat Ö. Meral G. International Congress Of Health Research ’21 – 25-28 Agu 2021, Balıkesir/Turkey. “E-Oral” presentation.

4. Covid-19 salgınını durdurmada aşılanmanın önemi; Özel bir hastane çalışanlarında aşılanma oranları ve verilerin grup bazında değerlendirilmesi / Meral G. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilim Günleri 7 / 5-7 Mayıs 2021, İstanbul /Türkiye. éE-sözlü bildiri” / Etik kurul onaylı ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu izinleri alınmış çalışmadır.

5. Determining the knowledge level and practices of women working in a private hospital about breast self-examination in the early diagnosis of breast cancer / Meral G. 7th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference – 16-17 Apr 2021, Kayseri /Turkey. “E-Oral” presentation.

6. Determining 25-Hydroxy Vitamin D Levels of Patients Applying to a Private Hospital for Check-Up / Meral G. 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress – 20-23 May 2021, Adana /Turkey. “E-Oral” presentation.

7. Omuz Distosisine Mediko-Legal Yaklaşım / Ömür Şanyüz, Gülbaran Esin, Muzaffer Berna Doğan, Yasin Koca, Abdullah Coşkun Yorulmaz. 13. Adli Bilimler Kongresi Bildiri – 2016 Nisan

8. Violence Against Healthcare Professionals in Turkey: Medico-Legal Approach With Two Cases / Dogan, M.B., Canpolat, E., Esin G., Demirhan, P., Torun, E.D., Yorulmaz, A.C. 7th European Academy of Forensic Science Conference, September 6-11, 2015, Prague, Poster Presentation

9. Clinical and Laboratory Recovery of Resistant Hypothyroidism after H.Pylori Eradication: A case report M. G. Taskale, A. B. Kumbasar, A. Soylu, G. Esin, N. Yasar. The Official Journal of the American Thyroid Association, September 2006, Volume 16, No:9, 77th Annual Meeting American Thyroid Association October 11-15 2006, Arizona,USA

10. Knowledge and attitude of Turkish parents regarding car safety seats for children / Esra Şevketoğlu, Sami Hatipoğlu, Gülbaran Esin, Serdar Oztora. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi, 2009 Eylül;15(5):482-6

11. Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanımı Hakkında Anne-Babaların Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi (Uzmanlık Tezi), 2008

Kitap Bölümleri

1. Palyatif Bakım Ve Türkiye’deki Durumu, Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları (Ekim 2020)

2. Birinci Basamakta Çocukluk Çağı İzlemleri – Çocuk Ve Kronik Hastalıklar, Pratik Aile Hekimliği Serisi-Çocuk (Kasım 2021)