ETİK İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

•    Önceliğimiz insandır. 

•    Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet ayırt etmeksizin insana saygı duyarız.

•    Mahremiyete mutlak önem veririz. Bu nedenle sloganımız  

                  

 “Her Şey Aramızda”

                   
•    Vicdanlı ve merhametliyiz.

•    Canlılara şefkat gösteririz.

•    Görgü ve nezaket kurallarına uyarız.

•    Hizmet amacımız öncelikle faydalı olmaktır.

•    Toplumun ve bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki bilgileri paylaşmayı önemseriz.

•    Şeffaflık ve dürüstlük esaslarımızdandır.

•    Güvenilir işler üretiriz.