GÜLBARAN MERAL EĞİTİM VE KOÇLUK LTD. ŞTİ. (“DE-ŞarjOL®) tarafından hazırlanan https://www.drgulbaran.com/de-sarjol/ web sitesine (“Web Sitesi”) hoş geldiniz. Web Sitesi kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu Web Sitesi’ni ve içerdiği hizmetleri kullanarak işbu Kullanım Koşulları ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların bağlayıcı olduğunu ve söz konusu şartlara uymayı peşinen teyit etmiş olursunuz.

DE-ŞarjOL® işbu Web Sitesinde sağlanan hizmetlerde ve/veya ürünlerde ya da programlarda  (“Program”) veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar.

1)     DE-ŞarjOL® Program İçeriği

DE-ŞarjOL® Programı içeriği, DE-ŞarjOL® ismi ve logosu tüm hakları ile birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Dr. Gülbaran Meral’e ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk adına tescillenmiş bir markadır. Programın yöntemi, içeriği, sıklığı, uygulama şekli gibi tüm özellikler Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenmiştir. Programın ismi olan DE-ŞarjOL® “Deşarj Olmak” ifadesinden gelir. İçini dökerek boşaltmak, anlatıp rahatlamak anlamındadır.

2)     DE-ŞarjOL®Programın Amacı ve Hedefleri

DE-ŞarjOL® Program’I Dr. Gülbaran Meral tarafından yapılan araştırmalar neticesinde toplum tarafından en çok ihtiyaç duyulan kendini özgürce ifade edebilme, kendini ve/veya derdini anlatabilme ve konuşabilme, başkaları tarafından dinlenilme ve anlaşılma isteği, sosyalleşme ve toplum önünde konuşma becerisi kazanma isteği vb konular olarak belirlenmiştir.

İşbu ihtiyaçlar dikkate alındığında, DE-ŞarjOL® “Gizlilik” esası çerçevesinde hareket eder. (https://www.drgulbaran.com/gizlilik-politikasi/)

DE-ŞarjOL® ile ayrıca farklı katılımcılarla (“Katılımcı” ve/veya “Siz”) bir arada olunacağı için, eş zamanlı bilgi edinme, yeni bilgiler öğrenme, başkalarına fayda sağlama, öğretme, tecrübe paylaşımında bulunma, farkındalık ve/veya farklı bakış açıları kazanma, kendini yeniden tanıma, kendi potansiyelini keşfetme, özgüven kazanma ve çözüme odaklanabilme vb hedeflere ulaşmak amaçlanmıştır.

3)     DE-ŞarjOL® Etkinlik Şekilleri

DE-ŞarjOL® tarafından; Online DE-ŞarjOL®, Birlikte DE-ŞarjOL® ve Kampta DE-ŞarjOL® olmak üzere 3 (üç) çeşit etkinlik düzenlenebilir. Herbir çeşit etkinliğe ait gündem ve üzerinde konuşulacak konular Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenerek etkinlik öncesi ………………………….. aracılığı ile Katılımcı’ya bildirilir. Belirlenmiş olan konu ve/veya konular üzerinde Katılımcı kendi düşünce ve fikirlerini paylaşabilir ve söz konusu paylaşım esnasında Dr. Gülbaran Meral’e soru sorabilir. Dr. Gülbaran Meral de Katılımcı’ya soru yöneltebilir ve Program’ın interaktif geçmesine katkıda bulunulabilinir. Etkinliklerin yapılacağı tarih ve saat Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenir ve etkinlik süresi konu başlığına ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

i.               Online DE-ŞarjOL®; Katılımcıların Zoom /Webex/Teams vb online toplantı platformları üzerinden bir araya geldikleri etkinliktir.

ii.              Birlikte DE-ŞarjOL®; Katılımcıların yüz yüze bir araya geldiği etkinliktir

iii.             Kampta DE-ŞarjOL®; Katılımcıların uzun saatler bir arada olabileceği günübirlik ve/veya konaklamalı şekilde yapılan yüz yüze etkinliktir. Katılımcılar konaklama yerine ulaşımlarını kendi imkanlarıyla sağlar, ulaşım bedeli etkinliklere dahil değildir.

– Katılımcı; kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle Kampta DE-ŞarjOL® etkinliğinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği veya DE-ŞarjOL® tarafından sunulan alternatif bir öneriyi kabul edebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Ayrıca; DE-ŞarjOL®’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olan; yangın, sel, deprem, pandemic, salgın hastalık, terör, milli yas, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla mücbir sebeplerin varlığı halinde DE-ŞarjOL®; işbu Kullanım Koşullarında belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle hiçbir surette sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlara istinaden Katılımcılar hiçbir surette tazminat talep edemezler.

4)     Gerekli Bilgiler

4.1. DE-ŞarjOL® Program içeriği uyarınca etkinliklere alanında uzman olan çeşitli konuşmacıları veya aktivite düzenleyen kişi veya organizasyonları (Nefes koçu, yoga uygulayıcı(yogi), müzisyen, sanatçı vb), veya stand organizasyonu gibi çeşitli ürün tanıtımı yapan temsilcileri etkinliğe davet edebilir. Katılımcılar haricinde etkinlik içerisinde yer alan söz konusu 3. Kişiler, Program mahremiyeti ve gizlilik politikası uyarınca sadece Program aralarında etkinliğe katılabilirler. Ayrıca; yine DE-ŞarjOL® Programı süresince Dr. Gülbaran Meral haricinde, Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk tarafından yetkilendirilen teknik ekip vb gibi 3. kişiler Program etkinliğinin yürütülmesi açısından etkinliğe katılabilir.

4.2. DE-ŞarjOL ® Programı hiçbir surette bir tanı ve/veya tedavi yöntemi olmamak ile birlikte grup terapisi vb. nam altında psikoterapi ve benzeri seans hizmeti verme amacı içermemektedir. Bu kapsamda, herhangi bir tanı ve/veya tedavi söz konusu olmadığından Programın amaçlarına ve içeriğine istinaden bir tedavi başarı oranı da söz konusu olmaz. Katılımcı Program ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul ederler.

4.3. DE-ŞarjOL®, Web Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Ancak; nihai güvenliğin sağlanması için Katılımcılar, kendi virüs koruma sistemlerini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Katılımcı Web Sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.4. Web Sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama, fiyat ve haber (“Bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Katılımcılar hiçbir surette Web Sitesinde yer alan Bilgilerin hatalı olduğu ya da bu Bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Katılımcı; Web Sitesinde yayınlanan Bilgilerin güncel olmaması nedeniyle DE-ŞarjOL®’ un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Ayrica; DE-ŞarjOL®, Web Sitesinin hatasız olması için her türlü tedbiri almış olmakla birlikte, Web Sitesinde hiçbir hata olmayacağına dair herhangi bir garanti vermez.

4.5. DE-ŞarjOL® kendisine resmi makamlar aracılığı ile Katılımcı’ya yönelik bir suç duyurusu ve/veya soruşturma talebi gelmesi halinde ve/veya Katılımcı’nın DE-ŞarjOL® etkinliklerine, içeriklerine zarar verdiği tespit edilirse; Katılımcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

5)      Web Sitesine ait logo, marka, tasarım, kodlar vb tüm içerik ile Program fikri mülkiyet hakları DE-ŞarjOL®’a aittir. Katılımcılar DE-ŞarjOL® Programı’nı, bilgilerini, telif haklarına tabii herhangi bir veriyi paylaşamaz, dağıtamaz, 3. kişilerin DE-ŞarjOL® hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. İçerikler hiçbir surette kopyalanamaz ve kullanılamaz.

6)     DE-ŞarjOL®, işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir, değiştirebilir, yenileyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her madde, yayın tarihinde tüm Katılımcılar bakımından hüküm ifade eder.

7)     DE-ŞarjOL®, Katılımcıların hangi kişisel verilerinin işlendiği; işbu verilerin nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı, işlenen veriler üzerinde Katılımcıların haklarının neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbirleri alır.    (https://www.drgulbaran.com/gizlilik-politikasi/)

8)     Katılımcı, Web Sitesi’ni yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Web Sitesi dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DE-ŞarjOL®’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

9)     DE-ŞarjOL® Program’ın tamamlayan Katılımcı’dan Gülbaran Meral’e mesaj/ anket katılımı vb yöntemlerle geri bildirim yapmalarını talep edebilir. Yapılan geri bildirimler DE-ŞarjOL® Programları’nın geliştirilmesi ve/veya güncellenmesi amacı ile kullanılır.

10)  DE-ŞarjOL® Programı süresince Katılımcı hiçbir surette diğer Katılımcıların fotoğrafını, videosunu, kişisel verisini ve bilgilerini sair 3. Kişiler ile ve/veya dijital platformlarda veya herhangi başka bir platformda paylaşmaz. Katılımcılardan herhangi birinin onay almadan yapmış olduğu ve kişisel veri içeren paylaşımlar söz konusu olursa işbu halden Dr. Gülbaran ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk hiçbir surette sorumlu değildir.  DE-ŞarjOL® Programı süresince fotoğraf çekimi veya video kaydı sadece Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk tarafından gerçekleştirilebilir. Başka bireylere, topluma faydalı olması amacıyla ve/veya Dr. Gülbaran Meral’in ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’un ve DE-ŞarjOL® Programının tanıtımında kullanılabilmesi için bazı fotoğraf ve videoları sosyal medya ve/veya mobil uygulama üzerinden veya sair bir platformdan yayınlayabilir.

11)  Katılımcı, DE-ŞarjOL®’a bildirmiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eksik veya hatalı verilen bilgilerden DE-ŞarjOL®hiçbir surette sorumlu olmayıp, bu meyanda doğabilecek tüm zararlardan Katılımcılar kendileri sorumludur.

12)  Katılımcı tarafından verilen bilgilere istinaden DE-ŞarjOL® Programı henüz başlamadan evvel, Dr. Gübaran Meral Eğitim ve Koçluk ve yetkilileri Katılımcı adaylarını değerlendirir ve söz konusu değerlendirme sonucunda Katılımcı adayları Program’a alınmama durumlarının olduğunu da peşinen kabul ederler.  Katılımcılar; Program’a kabul edildikten ve Program başladıktan sonra ve Program süresince DE-ŞarjOL®’a bildirdikleri verilerde herhangi bir değişiklik olursa, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile tıbbi durumumda olabilecek değişimler, yeni tanı konan hastalık, bozukluk veya rahatsızlıklar vb gibi durumlar olması halinde DE-ŞarjOL®’a söz konusu durumları derhal yazılı olarak ve belgeleri ile birlikte bildirirler. İşbu değişikliklere istinaden Katılımcıların Program’a devam edip edemeyeceklerine DE-ŞarjOL® tarafından karar verilir. Katılımcılar işbu maddede belirtilen şart ve koşulları peşinen kabul ederler.

13)  Katılımcılar DE-ŞarjOL® tarafından kendileri için oluşturulan randevularu takip etmek yükümlüdür. Ayrıca randevu tarihlerini takip etmek, Program süresince katılmaları gerekli görüşmelere ve görüşmelerin sürelerine uymak da Katılımcıların sorumluluğundadır. Kaçırılan randevular, katılım sağlanmayan etkinliklerden DE-ŞarjOL®’un hiçbir surette bir sorumluluğu bulunmayıp, katılım sağlanmayan etkinliklerden ötürü de Programın süresinin uzatılması ve/veya ertelenmesi mümkün değildir. Katılımcı kaynaklı sebeplerle Program’a devam edilememesi halinde DE-ŞarjOL®’un hiçbir surette bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mücbir sebepler ile programın kesintiye uğraması veya sonlandırılması, uygulamama kararı alınması halinde, ödeme geri alınamaz. Söz konusu halde DE-ŞarjOL’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

14)  İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. İstanbul Çağlayan Mahkemeleri i ve İcra Daireleri yetkilidir.