BİLGİLENDİRME

DeŞarjOl. Programı seçeneklerinden birine katılmaya karar vermiş bulunuyorsunuz. Siz bu programa dahil olduğunuzda “katılımcı” sayılacaksınız. Ön görüşmede size Dr. Gülbaran Meral ve/veya Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’tan bir temsilci tarafından konu hakkında kapsamlı bilgi verilmiş olup, programa ilişkin tüm sorularınızı kendilerine sormuş ve cevaplarını edinmiş bulunuyorsunuz.

Programın Tanıtımı ve Açıklaması

DeŞarjOl. Nedir?

DeŞarjOl. Programı, DeŞarjOl. ismi ve logosu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş bir markadır, tüm hakları Dr. Gülbaran Meral’e ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’a aittir. Programın yöntemi, içeriği, sıklığı, uygulama şekli gibi tüm özellikler Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenmiştir. Programın ismi olan DeŞarjOl. “Deşarj Olmak” ifadesinden esinlenerek konmuştur. İçini dökerek boşaltmak, anlatıp rahatlamak anlamına gelmektedir.

Programın Amacı

Bu program, insanlar tarafından en çok ihtiyaç duyulan konu başlıkları dikkate alınarak ortaya çıkmıştır. Bu konular arasında; en başta kendini özgürce ifade edebilme isteği, anlatabilme ve konuşma ihtiyacı, başkaları tarafından dinlenme ve anlaşılma isteği, sosyalleşme isteği ve toplum önünde konuşma becerisi kazanma isteği yer almaktadır. Bu ihtiyaçlar göz önüne alındığında, gizlilik içinde içini dökmek ve beraberinde rahatlamak programın temel hedeflerindendir. DeŞarjOl. Programıyla, bunların yanı sıra, diğer katılımcılarla bir arada olunacağı için, eş zamanlı bilgi edinme, paydaşlardan yeni şeyler öğrenme, kendi anlattıklarıyla başkalarına faydalı olma ve öğretme, tecrübe paylaşımında bulunma, farkındalık ve/veya farklı bakış açıları kazanma, kendini yeniden tanıma, kendi potansiyelini keşfetme, özgüven kazanma ve çözüme odaklanabilme gibi hedeflere ulaşmak amaçlanmıştır.

 

Programın Etkinlik Şekilleri

 

  • “Online DeŞarjOl.”

Katılımcıların Zoom /Webex/Teams vb online toplantı programları üzerinden bir araya geldikleri etkinliktir. Konuşulacak ve üzerinde fikirlerle tartışılacak olan konu başlığı Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenmiş olacak ve önceden katılımcılara bildirilmiş/duyurulmuş olacaktır. Belirlenmiş olan konu üzerinde katılımcılar kendi düşünce ve fikirlerini paylaşabilecektir. Paylaşım esnasında Dr. Gülbaran Meral’e soru sorabileceklerdir. Dr. Gülbaran Meral de katılımcılara soru yöneltebilecek, programın interaktif geçmesine katkıda bulunacaktır. Online DeŞarjOl. etkinliğinin yapılacağı tarih ve saat Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenecek olup, etkinlik süresi konu başlığına ve katılımcı sayısına göre değişkenlik gösterebilecektir.

 

  • “Birlikte DeŞarjOl.”

Katılımcıların bir arada olduğu yüz yüze etkinliktir. Konuşulacak ve üzerinde fikirlerle tartışılacak olan konu başlığı Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenmiş olacak ve önceden katılımcılara bildirilmiş/duyurulmuş olacaktır. Belirlenmiş olan konu üzerinde katılımcılar kendi düşünce ve fikirlerini paylaşabilecektir. Paylaşım esnasında Dr. Gülbaran Meral’e soru sorabileceklerdir. Dr. Gülbaran Meral de katılımcılara soru yöneltebilecek, programın interaktif geçmesine katkıda bulunacaktır. Birlikte DeŞarjOl. etkinliğinin yapılacağı yer, tarih ve saat Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenecek olup, etkinlik süresi konu başlığına ve katılımcı sayısına göre değişkenlik gösterebilecektir.

 

  • “Kampta DeŞarjOl.”

Katılımcıların daha uzun saatler bir arada olabileceği günübirlik ve/veya konaklamalı şekilde yapılan yüz yüze etkinliktir. Konuşulacak ve üzerinde fikirlerle tartışılacak olan konu başlığı Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenmiş olacak ve önceden katılımcılara bildirilmiş/duyurulmuş olacaktır. Belirlenmiş olan konu üzerinde katılımcılar kendi düşünce ve fikirlerini paylaşabilecektir. Paylaşım esnasında Dr. Gülbaran Meral’e soru sorabileceklerdir. Dr. Gülbaran Meral de katılımcılara soru yöneltebilecek, programın interaktif geçmesine katkıda bulunacaktır. Kampta DeŞarjOl. etkinliğinin yapılacağı yer, tarih ve saat Dr. Gülbaran Meral tarafından belirlenecek olup, etkinlik süresi konu başlığına ve katılımcı sayısına göre değişkenlik gösterebilecektir. katılımcılar konaklama yerine ulaşımlarını kendi imkanlarıyla sağlayacaktır. Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk etkinliklere ilişkin tavsiyeleri, yeme-içme, konaklama yeri ve seyahate ilişkin memnuniyet veya şikayet gibi her türlü geribildirimi almaya açık olmakla birlikte, yaşanabilecek olumsuzluk ve aksaklıklarda mesuliyet kabul etmemektedir. Katılımcı olarak siz, yeme-içme, konaklama ve seyahate ilişkin sorunlarınızla ilgili olarak Dr. Gülbaran Meral’den ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’tan herhangi bir suretle hak talebinde bulunmayacağınızı kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız.

 

Program Hakkında Diğer Bilgiler ve Uyulması Gereken Kurallar

Tüm DeŞarjOl. Programı etkinliklerinde Dr. Gülbaran Meral moderatör, konuşmacı ve program yöneticisi olacaktır. Belirlenmiş konu başlığı ve/veya gündem maddesine göre, kendisi dışında, alanında uzman olan başka konuşmacıları veya aktivite düzenleyici kişileri (Nefes koçu, yoga uygulayıcı(yogi), müzisyen, sanatçı vb), stand organizasyonu gibi materyal ve ürün tanıtımı yapan temsilcileri davet edebilecektir. DeŞarjOl. Programının mahremiyeti gereği bu davetliler, katılımcıların konuştuğu ve kendilerini ifade ettikleri DeŞarjOl. Programı içerisinde yer almayacak olup, sadece program aralarında ilave paylaşım ve etkinlik olarak katılımcılara sunulacaktır. Ör: Müzik dinletisi, nefes egzersiz, felsefe sohbetleri gibi. DeŞarjOl. Programına Dr. Gülbaran Meral haricinde, Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’tan yetkili kişiler sürecin işlemesi ve yürütülmesi için (hazırlık, katılımcı ihtiyaçlarını izleme, fotoğraf ve video çekimi, sistemsel ve teknik destek vb) dahil olabilecektir.

 

Siz ve tüm katılımcılar DeŞarjOl. Programına katılmadan önce DeŞarjOl.  PROGRAMI

BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU’nu imzalayacak ve DeŞarjOl. Programının etik ilkelerini/kurallarını kabul etmiş sayılacaksınız.  Diğer katılımcılara ilişkin her türlü bilgi açısından mahremiyete özen göstermeyi ve programa dahil olurken, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) metnini onaylayarak, diğer katılımcıların hiçbir fotoğrafını, videosunu, kişisel verisini ve bilgilerini paylaşmayacağınızı, alınmış olan tüm tedbirlere rağmen, izinsiz şekilde fotoğrafınızın, videonuzun, kişisel verilerinizin veya bilgilerinizin başka bir katılımcı tarafından sosyal medya üzerinden ve/veya doğrudan 3. kişilerle paylaşıldığı, herhangi bir platformda, ortamda yayınlandığı durumlarda, Dr. Gülbaran Meral’den ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’tan herhangi bir suretle hak talebinde bulunmayacağınızı, konunun muhatabı olarak sadece ilgili katılımcıdan hak talebinde bulunabileceğinizi kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız. Benzer şekilde siz, diğer bir veya birkaç katılımcıya ilişkin izinsiz şekilde fotoğrafları, videoları, kişisel verileri veya bilgileri sosyal medya üzerinden ve/veya doğrudan 3. kişilerle paylaşmanız, herhangi bir platformda, ortamda yayınlamanız halinde, ilgili diğer katılımcının konunun muhatabı olarak sizden hak talebinde bulunabileceğini bildiğinizi kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız.

 

DeŞarjOl. Programında etkinlik süresi boyunca fotoğraf çekimi veya video kaydı sadece Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk tarafından gerçekleştirilebilir. Başka bireylere, topluma faydalı olması amacıyla ve/veya Dr. Gülbaran Meral’in ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’un ve DeŞarjOl. Programının tanıtımında kullanılabilmesi için, fotoğraf ve videoların her türlü sosyal medya ve mobil uygulama üzerinden, web sayfası ve video yayın kanalı (youtube vb) gibi herhangi bir platformdan, ortamdan yayınlama hakkının bulunduğunu, bu programa katılırken buna onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

DeŞarjOl. Programı bir tanı ve/veya tedavi yöntemi değildir. Grup terapisi vb. nam altında psikoterapi gibi seanslar için bir araya gelme amacı içermemektedir. Bu kapsamda, programda amaçlanan durumlara ait bir tedavi başarı oranı söz konusu olmayacaktır.

 

DeŞarjOl. Programı ırkçılık karşıtıdır. Hiçbir surette siyasi ve/veya dini konulara yer verilmez. Toplumda birçok birey için ortak olabilecek konulardan seçmeye özen gösterilecektir.

 

Her etkinlikte farklı konu ve değişen sayı ve nitelikte katılımcı olacağı için her etkinlik farklı bir deneyim yaşatacak ve sizi ileriye taşıyacaktır. O nedenle bütünsellik açısından farklı programlara katılmanız size önerilmektedir. DeŞarjOl. etkinliklerine katılımda devamlılık oldukça kişiler kendilerindeki değişimi fark edeceklerdir. Bu farkındalıkla Dr. Gülbaran Meral’e mesaj/ anket katılımı vb yöntemlerle geri bildirim yapılması istenecektir. Yapılan geri bildirim DeŞarjOl. programının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Yapılan geri bildirimleri, Dr. Gülbaran Meral’e iletilen mesaj ve teşekkür yazılarını her türlü sosyal platformdan paylaşma hakkı bulunacağını biliyor ve kabul ediyorum.

 

Pandemiye İlişkin Covid 19 Tedbirleri

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. İlerleyen zamanlarda çeşitli mutasyon ve varyantları ortaya çıkmıştır.

 

Bu süreçte, yurt genelinde temasın azaltılmasına ve bulaş ve hastalık riskinin en aza indirgenmesine yönelik gerekli tedbirler T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 

 

Başta yüz yüze yapılan DeŞarjOl. Programları olmak üzere, yakın mesafe yapılan DeŞarjOl. görüşmesi, toplantı, etkinlik vb aktivitelerde, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu en güncel Covid 19 pandemisi tedbirlerinin alınmış olduğu tarafıma bildirildi. Ben de katıldığım etkinliklerde bana bildirilen genel ve etkinliğe özgü tıbbi kurallara ve tedbirlere uyacağım beyan ederim.

 

ONAM

Yukarıda yazılmış olan tüm hususlar ile ilgili olarak Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk tarafından bizzat bilgilendirildim. Kendim de bu belgede yazanları eksiksiz olarak ……………….………………………………………. (okudum ve okuduğumu anladım yazılacak).

Beyan ettiğim kişisel bilgilerim Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’a ve yetkililerine belirttiğim şekildedir. Eksik veya hatalı verdiğim bilgilerden doğacak her türlü zararın sorumluluğu tarafıma ait olacaktır. DeŞarjOl. programı içeriğiyle ilgili olarak; çok sayıda programa katılmamın faydalı olacağını biliyorum ve Dr. Gübaran Meral Eğitim ve Koçluk ve yetkililerine karşı hiçbir zaman herhangi bir hak talebim, hukuki bir iddiam ve yaptırımım olmayacaktır. DeŞarjOl. programına henüz hiç başlamadan önce, Dr. Gübaran Meral Eğitim ve Koçluk ve yetkililerinin değerlendirmesi sonrası ilgili program için yaptığım talebimi reddetme hakkı olduğunu kabul ediyorum. Programa başladıktan sonra ve program sırasındayken, uygulamada tecrübe ettiğim durumlar ve olumsuz tepkiler,  tıbbi durumumda olabilecek değişimler, yeni tanı konan hastalık, bozukluk veya rahatsızlıklar olması halinde Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’u derhal yazılı olarak bilgilendireceğimi beyan ederim. Bu durumda, tarafımdan istenen belgeleri Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’a eksiksiz sunacağıma,  programa kaldığım yerden devam edilebileceğine veya edilemeyeceğine, programın dönemlerinde veya içeriğinde yapılabilecek değişimlere Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’un tam yetkili olduğu ve karar vereceği tarafıma bildirildi. Ayrıca herhangi bir nedenle programın kesintiye uğraması veya sonlandırılması, tarafımdan uygulamama kararı alınması halinde, ödememi geri alamayacağım konusunda bilgilendirdim. Bu konuda Dr. Gülbaran Meral’den ve Dr. Gülbaran Meral Eğitim ve Koçluk’tan karşı hiçbir zaman herhangi bir hak talebim, hukuki bir iddiam, yaptırımım ve ödemeye ilişkin bir talebim olmayacaktır. Randevu tarihlerimi takip etmekle yükümlü olduğumu, program süresince katılmam  gereken görüşmelere ve sürelerine uyacağımı, zamanında katılım sağlamadığım etkinliklerden ötürü programın süresinin uzatılmayacağını biliyorum. Tüm bu bilgiler ışığında DeŞarjOl. programını katılmaya onam veriyorum. Yukarıda belirtilen DeŞarjOl. programını bu şartlar altında satın almayı kabul ediyorum.

 

Danışan Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

TC: